Българска народна банка

История

През многовековната си история София е снабдявана с вода от Витоша. Поради бързото нарастване на населението, в началото на ХХ-ти век градът е изправен пред водна криза. Тя е разрешена от инженер Иван Иванов. През 1924-1933 г. той проектира и ръководи строежа на дълъг водопровод от Рила. На 23.IV.1933г. софиянци тържествено посрещат кристалната вода.

Рилският водопровод е пръв по рода си на Балканския полуостров. Трасето му е дълго 82 км. Оценяван е високо в отзивите на чуждия печат. София получава една от най-качествените и евтини води в Европа. През 1934 г. инженер Иван Иванов е избран за кмет на София и дописен член на Българската академия на науките.

По време на мандата на Иван Иванов е утвърден първият генерален градоустройствен план на София, създадени са модерни противопожарна отбрана и служба по чистотата, разширена е трамвайната мрежа, пуснат е първият тролейбус, построени са нови училища, детски ясли, болници, общински жилища, лятната къпалня в Борисовата градина и др.

След комунистическия преврат от 9.IX.1944 г. инженер Иван Иванов е осъден на доживотен строг тъмничен затвор като бивш кмет на София. Възложена му е проектантска работа в затвора. По-късно е помилван и е използван като специалист. Къщата му е отнета. Получава разрешение да се завърне в дома си през 1964 г. Година преди смъртта си.