Дворецът на император Константин Велики

История

По време на управлението на Константин Велики (306-337 г.) Рим се оказва далече от източните провинции на империята. Има летописни сведения, че императорът се е колебал дали да не прехвърли управлението на империята в Сердика. Известни са неговите думи: „Сердика е моят Рим“.

Вероятно поради стратегически съображения Константин Велики избира за нова столица един малък град на Босфора – бъдещия Константинопол. Любовта му към Сердика обаче остава. Той често посещавал града. Дворецът му все още не е намерен и е едно от предизвикателствата пред българската археологическа наука.