Женски пазар

География, История

Женският пазар е най-колоритният открит пазар в София. Намира в старата част на града. Близо двеста от сградите наоколо са обявени за паметник на културата. Състоянието на повечето от тях е лошо. И въпреки това! Разходката през пазара докосва до нещо автентично. Запазило себе си и днес.