Император Галерий Валерий Максимиан

История

Император Галерий Валерий Максимиан (293-311 г.) е роден в околностите на Сердика. Той обичал да пребивава в града. Известен е като яростен гонител на християните в империята.

В последните години на живота си Галерий се разболял от нелечима болест. Тялото му надебеляло и се покрило с язви. Вътрешните му органи били разядени. Непоносима миризма изхождала от императора. Измъчван от страдания, той преосмислил отношението си към християнството.

През 311 г., дни преди смъртта си, император Галерий издава прочутия Сердикийски едикт на толерантността, с който разрешава на християните да изповядват свободно своята религия. Така започва официалното християнизиране на Европа. От Сердика.