Катедрала „Свети Александър Невски“

История

Навсякъде по света думата „крипта“ означава подземие на църква. По традиция то е използвано за гробници. Сводестото пространство под катедралата „Свети Александър Невски“ е имало същото предназначение. През 1965 г. едно смело хрумване превръща подземието в галерия. Днес в София думата „крипта“ означава изложба на икони.

В световната музейна практика е прието иконите да бъдат излагани сред други експонати. В този смисъл, криптата в София е уникална. В сравнение с музеите по света, тя представя най-голям брой паметници. В постоянната й експозиция има около 300 икони, датирани между IX-ти и XIX-ти век. В криптата са изложени най-ценните произведения на българската иконопис.

В православния свят иконата е култов предмет. Тя е посредникът между вярващия и Бога. Тя е покровител и може да извършва чудеса. Но дори и извадени от подобен контекст, иконите в криптата запазват своите послания. Сакралното пространство под храма подпомага тяхното въздействие.