Народен театър

История

Сградата на Народния театър отваря врати през 1907 г. по проект на виенските архитекти Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер.

На 10 февруари 1923 г. по време на представление в театъра лумва пожар. Пожарът е запомнен от софиянци. Артисти, граждани и ученици се борили с огъня, за да спасят театралното имущество. „Ноти, ноти спасявайте!“ – крещял обезумелият диригент. „Спасявайте всичко!“ – наредил Цар Борис III, идвайки на помощ сред пламъците.

Оцелява само централната фасада на сградата с двете колесници върху куполите.

Театърът е построен почти наново през втората половина на 20-те години по проект на немския архитект Мартин Дюлфер. В проекта на Дюлфер има неповторими решения. Първият балкон бил поставен на валяци и е могъл да се движи. По-късно балконът е закрепен твърдо. Двете колесници на фасадата били закачени на пружини.

През 70-те години театърът отново е ремонтиран. Българският архитект Иван Томов го приближава до първоначалния проект. Специалното окачване на колесниците е запазено. Те и днес увенчават театъра, полюшвани от софийския вятър.