Народна библиотека

История

Братята Кирил и Методий са родени в Солун. Те създават славянската азбука „глаголица“. Издигат славяноезичната литургия и азбука като равностойни на гръцката и латинската. Техните ученици поставят основите на българската християнска средновековна култура.

През Българското възраждане Кирил и Методий са възприемани като българи, създатели на независима от гръцката българска култура. Те стават символ на борбата на българския народ за собствени училища и църкви. През XIX-ти век отбелязването на празника на светите братя на 11/24 май е означавало принадлежност към българската нация.