Паметник на Цар Самуил

История

В края на Х-ти век голяма част от България е завладяна от Византия. Столицата на българската държава е преместена в Охрид. Цар Самуил (997-1014 г.) води дълга и оспорвана война с византийския император Василий II.

През 1014 г. българите претърпяват поражение в битката при Беласица. 15 000 български войни попадат в плен. По заповед на император Василий II те са ослепени. На сто човека е оставен по един едноок за водач. Така се завръща ослепената армия при своя владетел. Цар Самуил не понася страшната гледка. Получава сърдечен удар и умира.

Паметникът на Цар Самуил е дело на съвременния български скулптор Александър Хайтов. Открит е през 2015 г.

Паметникът гледа към скулптурната композиция „Ослепените Самуилови войни“. Тя е изработена от Любомир Далчев през 70-те години на ХХ-ти век. Композицията е една от последните работи на този скулптор, правени в България. През 1979 г., близо осемдесет годишен, той емигрира в Съединените американски щати. „За да диша свободно!“ в последните дни на живота си. Съдено му било да достигне почти сто годишна възраст и да остави следа в Америка.