Римската стена

География, История

Всъщност, „Римската стена” е турска. Изградена е с характерен османски клетъчен градеж – камък в правоъгълна клетка от тухли. Била е част от неголяма квадратна постройка с неизвестно предназначение. Предполага се, че е построена през XVI-ти век. В началото на ХХ-ти век стената е стърчала самотно в покрайнините на София.

Днес стената се вписва в малък пазар. Всяка събота между 10 и 14 часа в него се предлага екологично отгледана храна. Над 35 ферми продават свежи плодове и зеленчуци.