Символи и паметници на България

География, История

Лъвът става символ на България и българите по време на Османското владичество. През XIX-ти век лъвът е изобразяван на въстанически знамена и униформи. Присъства в печатите на различни революционни организации. Не случайно българският национален герой Васил Левски носи това име.

Първата българска конституция през 1879 г. регламентира държавния герб като  златен коронован лъв на тъмночервено поле – щит. Над полето има корона. По-късно гербът е допълнен с два изправени короновани лъва, които поддържат щита. Неофициално трите лъва се възприемат от българите като символ на трите географски и исторически области на България – Мизия, Тракия и Македония. Под щита стои надписът „Съединението прави силата“.

По времето на комунистическия режим гербът е променян неколкократно и е сведен до един лъв с червена петолъчка над главата му.

През 1997 г. гербът е възстановен почти напълно в първоначалния си вид.