Старобългарско име, придобило международна известност

История

През 864 г. княз Борис I налага християнството в България. След смъртта му българската църква го канонизира за светец.

През Х-ти век християнството е прието от Киевска Русия. Много български духовници и книжовници участват в този процес. Култът към българския светец достига руските земи. Оттам постепенно се разпространява в съседни страни.

С името Борис са кръстени няколко руски владетели. Най-известен от тях е Борис Годунов. Операта на Мусоргски навярно допринася за съвременната популярност на името. Както и легендарното изпълнение на Фьодор Шаляпин по световните сцени.