Трамвай № 10

География

Надали има европейска столица с толкова много гори.

Само в сърцето на София има гора върху 2300 дка. Повечето дървета в нея са на възраст от 110 години.

През тази гора лъкатуши трамвай номер 10. И както забелязват софиянци, ватманът забавя скоростта там. Като че ли е друг светът в гората?

Там се намира и спирка „Вишнева“. Тя е построена през 30-те години на ХХ-ти век. Градските легенди разправят, че спирката е била любимо място на царското семейство. То обичало да идва при къщичката с чешмата.

По думите на една съвременна българска учителка, „всеки намира по нещо от себе си в тази малка постройка, дори и само веднъж да я е видял“.

Вижте я поне веднъж!