Софийската опера

География, История

През 1921 г. управляващата земеделска партия купува голям парцел в центъра на София за строеж на земеделски дом. Младият архитект Лазар Парашкеванов изготвя проекта на сградата. През 1923 г. земеделското правителство е свалено с преврат от власт. Строежът пропада.

След 9 септември 1944 г. леви дейци на земеделската партия поддържат комунистическия режим. Отново се пристъпва към строеж на земеделския дом. Лазар Парашкеванов е изправен пред труден проблем. Според първоначалния проект монументалният вход на сградата е гледал към булевард „Дондуков“. Там са изникнали нови постройки през годините. Архитектът взема сензационно решение. Въпреки нивелацията, той обръща сградата на 180 градуса и поставя централната фасада на малката улица „Врабча“. През пролетта на 1947 г. е положен основният камък на земеделския дом.

След есента на 1947 г. комунистическата партия овладява напълно властта в страната. Не след дълго следват промени и по отношение на земеделския дом. Наредено е да бъде преустроен в опера. Лазар Парашкеванов е принуден да събори вече построените части на сградата. За пределно кратък срок той отново преработва проекта си. Съобразно с не леките изисквания за създаване на оптимална акустика.

Софийската опера е открита през 1953 г. Прочутият диригент Херман Абендрот е поканен на тържествения концерт. Той поздравява Лазар Парашкеванов. Според оценката му след Миланската скала, Софийската опера има най-добрата акустика в Европа.