Улица „Хан Аспарух“

География, История

През V-ти и VI-ти век българските племена са пръснати между Кавказ и средното течение на река Дунав. Някои от тях нахлуват на юг от реката като съюзници или врагове на Византия.

През 30-те години на VII-ми век хан Кубрат обединява българските племена на север от Черно море. Държавата, която създава, е известна като Велика България. След смъртта на хан Кубрат, тя се разпада.

Хан Кубрат имал няколко сина. Преди смъртта си той ги повикал при себе си. Взел сноп стрели и ги накарал да го счупят. Никой от синовете му не успял да стори това. Тогава хан Кубрат развързал снопа и счупил стрелите една по една.

Дали хан Аспарух и хан Кубер се вслушват в завета на баща си да не се делят? След смъртта му те повеждат българите към нови земи.

Хан Кубер се насочва към Средния Дунав. По-късно се заселва в днешна Македония.

Хан Аспарух се установява при устието на река Дунав. През 680 г. българите побеждават византийската армия в решаваща битка. През 681 г. между хан Аспарух и византийския император Константин IV Погонат е сключен мирен договор. Според договора Византия отстъпва на българите земите си на север от Стара планина.

Така започва историята на днешна България.